Kontakty

pre Českú republiku - FAST ČR, a.s.
pre Slovensko - FAST PLUS spol. s r.o.

V prípade zájmu o spoluprácu nás môžete kontaktovať ktorýkoľvek pracovný deň:
Po-Pia od 8.30 do 17.00 na uvedených telefónnych číslach .

FAST ČR, a.s.
Říčany u Prahy
U Sanitasu 1621
PSČ: 251 01
Česká republika
Tel.:+420 323 204 111
Fax:+420 323 204 110
e-mail: info@whamczech.cz
  FAST ČR, a.s.
Brno
Cejl 31
PSČ: 602 00
Česká republika
Tel.:+420 531 010 292-3
Fax:+420 531 010 294
e-mail: brno@whamczech.cz
  FAST PLUS, a.s.
Bratislava
Na Pántoch 18
PSČ: 831 06
Slovensko

IČO: 35712783
DIČ: 2020227616
IČ DPH: SK2020227616
 
Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B
 
tel.: +421 2 49105890
email: info@wham.sk
servis: servis@wham.sk